© www.witraze.katowice.pl

Projekt i wykonanie Studio Whizz.pl

stat4u

Klęcznik

klęcznik

Celem opracowania plastycznego klęcznika było przygotowanie go na aukcję charytatywną. Klęcznik jako mebel sakralny był nieco zniszczony. Ma już ponad pięćdziesiąt lat.
W pierwszej fazie pracy musiałem poddać go renowacji. Ubytki uzupełniłem kawałkami drewna. Całość wzmocniłem klejąc i zbijając konstrukcję. Stary lakier na klęczniku zeszlifowałem, a nierówności zaszpachlowałem szpachlówką do drewna. Następnie, miejsca zaszpachlowane zeszlifowałem, tak że wszystkie nierówności zostały wyrównane.

klęcznik

W miejscu klęczenia zdarłem stary materiał, który był mocno zniszczony. Założyłem nowy materiał (atłas), na którym złotą farbą namalowałem pasy. Cały klęcznik pomalowałem złotą farbą dwukrotnie.
Całe opracowanie plastyczne oparłem na symbolice. Złoto to symbol niezmienności, wierności, doskonałości. W symbolice chrześcijańskiej to symbol najwyższej z cnót - miłości. Złote tło na średniowiecznych obrazach tablicowych jest zawsze symbolem niebiańskiego światła.

klęcznik

Złoto ze względu na swoją barwę jest identyfikowane ze słońcem. Słońce często przedstawia się jako wizualną personifikację światła. Światło jest symbolem niematerialności, a także życia i szczęścia.
W sztukach plastycznych "duchowe oświecenie" jakiejś osoby jest przedstawione obrazowo przez nimb lub aureolę. Światło jest jednym z siedmiu darów Ducha Świętego, którego symbol namalowałem na krzyżu.

W dolnej części klęcznika przedstawiłem sugestię wody w formie przestrzennego fryzu (dwa rzędy) ze szkła witrażowego. Symbol obmycia wodą oznacza oczyszczenie. Woda jest też jednym z siedmiu darów Ducha Świętego.
W części środkowej opracowanie formy witraża oparłem na symbolice belki poziomej krzyża. Symbolizuje ona anima i animus, miłość i nienawiść, aprobatę i negację, samotność i potrzebę wspólnoty.
Kształty elipsowate szkła w witrażu wzajemnie się przenikają, spiętrzają, przez zmienność barwy i wielkość elementów - przybliżają się i oddalają.

klęcznik

Miejsca płaszczyzny witraża nie wypełnione szkłem dopełniają fragmenty otoczenia, w jakim znajduje się klęcznik. Motywy z otoczenia dopełniają płaszczyznę. Są integralnie z nią związane. Czas i miejsce tworzą jedność.
Wybranie techniki witrażowej w klęczniku ma związek z architekturą sakralną, gdzie witraże są dopełnieniem bardzo sugestywnym.

Siedem krzyży pod pulpitem klęcznika nawiązuje do symboliki liczbowych. Liczba siedem to symbol doskonałości i pełni. Siódmego dnia Bóg odpoczywał po stworzeniu świata. Siedem lat Salomon budował świątynię. Siedem próśb w modlitwie Ojcze nasz. Siedem cnót.

w górę